ดอยผาผึ้ง ทุ่งช้าง น่าน

ดอยผาผึ้ง

ดอย ผาผึ้ง บ้านมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ดอย ผาผึ้ง ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นภูเขาหินปูนสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่มีต้นไม้ใหญ่มากนัก ส่วนมากจะเป็นทุ่งหญ้าคาอยู่เต็มบริเวณ เป็นจุดชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงดงามมากๆ

ผาผึ้ง บนยอดดอยมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนแหลมๆ ตั้งตระหง่านขึ้นมา ไม่มีต้นไม้ใหญ่ พื้นที่ส่วนมากจะเป็นทุ่งหญ้าคาปกคลุม จะมีลักษณะเหมือนดอยภูแว เมื่ออยู่บนยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของอำเภอบ่อเกลือ และยังสามารถมองเห็นสันดอยภูแวและดอยช่อได้ จากปากทางขึ้นยอดดอยต้องเดินเท้า 20 นาที ลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ระหว่างเส้นทางยังมีจุดชมวิวภูหัวล้าน สามารถมองเห็นอำเภอต่างๆ ได้แก่ เชียงกลาง เฉลิมพระเกียรติ และทุ่งช้าง ได้


ชมทะเลหมอกบนยอดดอยผาผึ้งกับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สวยงาม

 

 

 

การเดินทางไปยังดอย ผาผึ้ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 จากตัวเมืองน่าน ถึงกิโลเมตรที่ 77-78 เจอสามแยก บ้านนาหนุน เลี้ยวขวาเริ่มเข้าเส้นทางมุ่งสู่บ้านมณีพฤกษ์ สภาพเส้นทางเป็นทางลาดชันคดเคี้ยวตามไหล่เขา เป็นทางลูกรังสลับลาดยาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

การทางเดินขึ้นสู่ยอดดอย ผาผึ้ง นั้นเป็นทางเดินแคบๆ ที่ชาวบ้านช่วยกันถางหญ้าเป็นทางเดินขึ้นเพื่อความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว มีบางช่วงที่ชันเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วสามารถเดินขึ้นยอดดอยได้แบบสบายๆ ที่นี่สวยงามและเงียบสงบ นักท่องเที่ยวไม่มากนัก นับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นรอบทิศทาง และสามารถมองเห็นถึงเทือกเขาน้อยใหญ่เรียงตัวสลับซับซ้อนกันไปมาตามธรรมชาติที่ได้สรค์สร้างไว้อย่างสวยงาม

นักท่องเที่ยวสามารถ ใช้บริการรถ ขึ้น-ลง ยอดดอย ผาผึ้ง หรือ กางเต้นท์และนอนโฮมสเตย์ บริการโดยกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและกลุ่มกาแฟบ้านมณีพฤกษ์

ดอยผาผึ้ง ทุ่งช้าง น่าน

ที่เที่ยวรอบๆดอยผาผึ้ง

ถ้ำผาผึ้ง ทุ่งช้าง น่าน

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทดลองปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว

ถ้ำขนาดใหญ่ เป็นถ้ำที่ลึก ภายในมีหินย้อยเหมือนน้ำตก และมีโพรงเหมือนปล่องมองห็นต้นไม้ในป่าที่สมบูรณ์มาก

เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ในอดีตให้มาศึกษา ตั้งอยู่กลางภูเขาสูง และป่าทึบ อากาศขึ้นหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว

Share
error: Content is protected !!