คู่มือท่องเที่ยวทุ่งช้าง

Thung Chang Travel Guide

คู่มือค้นหาที่ท่องเที่ยวทุ่งช้าง น่าน

รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีอยู่มากมาย ทั่วทุกพื้นที่ในอำเภอทุ่งช้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการหาข้อมูลของนักท่องเที่ยว ทีมงานทุ่งช้างดอทคอม จึงได้จัดรวบรวมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละตำบล แต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน ทั้งหมดในทุ่งช้าง รวมเป็นคู่มือออนไลน์ที่แยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามรูปแบบลักษณะสถานที่นั้นๆ ซึ่งจะแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมไว้แล้ว สามารถเข้ามาดูรายละเอียดสถานที่ เพื่อนำไปใช้หรือเปิดดูได้อย่างสะดวก ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน..จ้า

ที่ท่องเที่ยวทุ่งช้าง

เที่ยวให้สุด! ปักหมุดที่ทุ่งช้างบ้านเฮา

เที่ยวธรรมชาติ ทุ่งช้าง

ที่เที่ยวธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวให้มาเยือน เป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นในทุ่งช้าง เช่น ภูเขาสูงในเทือกเขาดอยภูคา ถ้ำ น้ำตก ป่าไม้นาๆพรรณ ที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทุ่งช้าง ดอยผาผึ้ง ถ้ำผาแดง ต้นน้ำห้วยสะแตง ฯลฯ

ไหว้พระขอพรพุทธสถาน

เที่ยวพุทธสถานและศาสนสถาน (Religious Attraction) เดินทางท่องเที่ยวเพื่อทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิต สถานที่ฝึกทำสมาธิเพื่อคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนะนำสถานที่เที่ยวชมและไหว้พระในทุ่งช้าง พระธาตุภูเพียง พระธาตุจอมสลีฯ พระธาตุ12ราศี สำนักสงฆ์บ้านห้วยยาง ฯลฯ

ที่เที่ยวพุทธสถาน ทุ่งช้าง
ที่เที่ยวชุมชนทุ่งช้าง

วิถีชุมชนวัฒณธรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษาชนเผ่า เป็นต้น ชุมชนวัฒธรรมในทุ่งช้าง ชุมชนไทลื้อ ชุมชนขมุ ชุมชนลั๊วะ ชุมชนชาติพันธุ์ชาวเขาเผ่าม้ง ฯลฯ

เที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่และเคยมีเหตุการณ์ สำคัญเกิดขึ้นในอดีต โบราณสถาน ชุมชนโบราณ เมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆ ในอำเภอทุ่งช้าง เช่น อนุสาวรีย์ พตท. ทุ่งช้าง ถ้ำผาแดง ฯลฯ

800501 1
เที่ยวฟาร์มโฮมสเตย์ทุ่งช้าง

สวนเกษตรและฟาร์มสเตย์

การเดินทางท่องเที่ยวพื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural Attraction) สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์ของชุมชน ชื่นชมความสวยงามพันธุ์ไม้ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่ด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน

คาเฟ่ร้านอาหารนั่งชิลล์ๆ

แวะร้านกาแฟร้านอาหารบรรยากาศดีๆ ไปนั่งชิลล์ ถ่ายรูปชิคๆ บอกเลยไม่ไปไม่ได้แล้ว เพราะนอกจากจะได้นั่งจิบกาแฟชิลล์ๆ ทานอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน ท่ามกลางบรรยากาศดี๊ดีแล้ว แต่ละร้านก็ยังล้วนตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เห็นแล้วน่าหยิบกล้องมาแชะแอนด์แชร์เป็นที่สุด กับบรรยากาศที่แสนอบอุ่นเน้นธรรมชาติและที่นั่งพักผ่อนสบายๆ

คาเฟ่ร้านอาหารทุ่งช้าง
error: Content is protected !!