น้ำตกตาดหมอก ทุ่งช้าง นาน

น้ำตกตาดหมอก

น้ำตก ตาดหมอก กลางขุนเขา และป่าไม้ใหญ่

ตาดหมอก เป็นน้ำตก ธรรมชาติ สายน้ำตก เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าโดยรอบบริเวณ ภาพละอองน้ำที่แตกกระจาย เมื่อสายน้ำตกลงสู่ด้านล่างมีลักษณะคล้ายหมอก และเป็นที่มาของชื่อ น้ำตก ตาดหมอก

น้ำตกตาดหมอก เป็นนํ้าตกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก การเดินทางค่อนข้างบุกเบิกหน่อย เดินทางผ่านหมู่บ้านสลี หมู่ 1 ต.ทุ่งช้าง เส้นทางช่วงแรกสามารถใช้รถยนต์ได้ จนถึงหมู่บ้านน้ำพิ ห่างจากทางหลวงหมายเลข 1080 ประมาณ 6 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงแม่นํ้าน่านจะมีสะพานข้ามผ่าน ไปมา สองฝั่งเป็นจุดที่สามารถเดินชมวิวทิวทัศน์ของแม่นํ้าน่านและป่าไม้ สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นั่นได้ จากหมู่บ้านนํ้าพิเข้าไปนํ้าตกต้องเดินทางด้วยเท้าหรือมอเตอร์ไซค์ได้ เนื่องจากว่ายังไม่มีการตัดถนนให้รถยนต์เข้าไปได้ เดินทางไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงนํ้าตกเป็นนํ้าตกที่อยู่ ท่ามกลางป่าดิบชื้น บริเวณธารนํ้าตกจะไหลลงมาจากหน้าผาสูง จนเกิดเป็นกลุ่มหมอกควัน ฟุ้งกระจาย ดูสวยงามและบรรยากาศเย็นสบาย ข้างล่างมีแอ่งนํ้าเย็น มีฝูงปลาซึ่งสามารถมองเห็นแหวกว่ายสวยงาม

น้ำตกตาดหมอก ทุ่งช้าง

วิวทิวทัศน์ น้ำตก ตาดหมอก

ท่องเที่ยว ตามเส้นทาง

Share
error: Content is protected !!