บ้านปางแก ทุ่งช้าง น่าน

บ้านปางแก

บ้านปางแก หมู่บ้านชาวม้งที่ยังคงวิถีเผ่าม้งแบบดั้งเดิม


บ้านปางแก ตั้งอยู่บนดอยสูง ทางทิศตะวันออกของ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านม้ง เกือบ 100% คือม้งล้วนไม่มีชนเผ่าอื่น วิถีชีวิตยังมีการเลี้ยงสัตว์และสร้างบ้านแบบม้ง มีการใช้ม้าเป็นยานพาหนะยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง นับว่าเป็นหมู่บ้านม้งที่ค่อนข้างคงเสน่ห์ความเป็นชนเผ่าม้งไว้จริงๆ

ปางแก อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก แต่ก็เป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เส้นทางสัญจรปัจจุบันนี้มีถนนลาดยางเข้าผ่านหมู่บ้านแล้ว แต่ยังไม่มีรถโดยสารเข้าไปถึง จึงทำให้ลำบากในการเดินทางบ้าง รูปแบบบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยจะยังคงเห็นเป็นบ้านม้งแบบดั้งเดิม คือ เป็นบ้านล้อมฝาด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยหญ้าคา

ชาวบ้านที่นี่มีภูมิปัญญาการดำเนินชีวิตของตนเองที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมานยาวนาน มีความหลากหลายของสมุนไพรในพื้นที่ มีหมอผี หมอสู่ขวัญ  และผู้สูงอายุกับความรู้ด้านสมุนไพร


ปางแกยังคงเป็นหมู่บ้านม้งที่เต็มไปด้วยวิถีความเป็นม้งแบบดั้งเดิม

วัฒนธรรมประเพณีที่นี่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีการนับถือบรรพบุรุษ และความสัมพันธ์ในตระกูลแซ่ที่เหนียวแน่น

ชาวม้ง ปางแก ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำสวน ลิ้นจี่ ปลูกผัก ปลูกข้าว และปลูกขิง

ปางแก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีลักษณะเป็นเนินเขาและเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเล 600-700 เมตร และมีบางส่วนเป็นพื้นที่ราบริมลำน้ำ

การเดินทางมาสัมผัสวิถีธรรมชาติ ปางแก ห่างจากตัวอำเภอทุ่งช้าง 32 กิโลเมตร เริ่มเดินทางจาก อำเภอเมืองน่าน ถึง อำเภอเชียงกลาง 74 กิโลเมตร เดินทางต่อจาก อำเภอเชียงกลาง ถึง ปาแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง อีก 37 กิโลเมตร

ม้ง ปางแก
Share
error: Content is protected !!