พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี

พระธาตุจอมสลี

ท่องเที่ยว พุทธสถาน ทุ่งช้าง น่าน

องค์พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี

สักการบูชาพระบรมสารีธาตุ ไหว้พระธาตุ เพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพระพุทธเจ้า และไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

พระธาตุจอมสลี ทุ่งช้าง

พุทธสถาน

พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี

พระธาตุสลีตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในหมู่บ้านสลี อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นพุทธสถานที่สำคัญของชาวอำเภอทุ่งช้าง ซึ่งจะใช้ทำพิธีวันสำคัญต่างๆ ในพระพุทธศาสนา องค์เจดีย์เป็นสีทองสุกปลั่ง รูปทรงแบบล้านนาไทย ฐานเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เนื่องจากพระธาตุตั้งอยู่บนเขาสูง ในบริเวณรอบๆพระธาตุจึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท้องทุ่งนา และชุมชนชาวบ้านพื้นที่ทุ่งช้างในมุมสูงได้ไกล เป็นอีกจุดที่ได้ชื่นชมบรรยากาศของทุ่งช้างที่สวยงามมาก

ไหว้พระขอพรพระธาตุ

ชาวอำเภอทุ่งช้าง ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย จึงมีการจัดประเพณีนมัสการพระธาตุสลีเก้าดวงดี ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์จารีตประเพณีพื้นบ้านดั่งเดิมไว้

พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี

Review Us

การเดินทางมาไหว้สักการะและเที่ยวชมบรรยากาศ

องค์พระธาตุสลีเก้าดวงดี ตั้งอยูที่ บ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เดินทางจากตัวเมืองน่านใช้เส้นทาง น่าน-ทุงช้าง ประมาณ 92 กิโลเมตร สังเกตซ้ายมือทางแยกเข้าหมู่บ้านสลี จากปากทางเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร สถานที่จะอยู่บนเนินเขาทิศตะวันตกท้ายหมู่บ้าน มีป้ายบอกทาง แวะเยี่ยมชมได้ทั้งวัน

พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี

Gallery

ภาพบรรยากาศรอบๆ

รูปภาพบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ ในบริเวณและวิวรอบๆ ที่มองจากบนพระธาตุ

ทุ่งช้าง นา่น
ทุ่งช้าง นา่น
ทุ่งช้าง นา่น
แผนที่
ธาตุจอมสลี เก้าดวงดี
Share
error: Content is protected !!