พระธาตุภูเพียง ทุ่งช้าง น่าน

พระธาตุภูเพียง

พระธาตุภูเพียง

พระธาตุภูเพียง พุทธสถาน ที่เคารพนับถือชาว อำเภอทุ่งช้าง องค์พระธาตุ ตั้งอยู่บนเนินเขาติดกับ วัดบ้านดอนชัย ชาวทุ่งช้าง ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทาง พุทธศาสนา ของชาวอำเภอทุ่งช้างมายาวนาน ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีแปดเป็ง นมัสการพระธาตุ ภูเพียง เป็นประจำทุกๆ ปี

พระธาตุภูเพียง

Phatad PhuPiang ThungChang Nan

พระครูคัมภีร์ปัญญา

พระธาตุ ภูเพียง สร้างขึ้น ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2510 โดย พระครูคัมภีร์ปัญญา เจ้าอาวาส วัดเฟือยลุง เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในการจัดสร้าง

พระธาตุภูเพียง
พระธาตุภูเพียง

องค์พระธาตุ ภูเพียง

ออกแบบพระธาตุ โดย พระภัทรสารมุนี (พระมหาลอย สุปุญโญ ป.ธ.๗) วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

แวะสักการะพระธาตุ ภูเพียง

พระธาตุ ภูเพียง สร้างในที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลและ มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2518 ประเภทของพระธาตุเป็น อุเหสิกเจดีย์ พระธาตุได้บรรจุพระพุทธรูปปรางค์ต่างๆ รวมทั้ง เครื่องรางของขลัง แก้วแหวนเงินทอง ไว้ในองค์พระธาตุ ภูเพียง

พระธาตุภูเพียง

Phatad PhuPiang

พระธาตุ ภูเพียง บ้านดอนชัย หมู่ที่ 3 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

PhuPiang Gallery

แวะเยี่ยมชม

พระธาตุ ภูเพียง

บ้านดอนชัย ทุ่งช้าง น่าน 55130

Share
error: Content is protected !!