พระธาตุล้านนา12ราศี

พระธาตุล้านนา 12 ราศี

ท่องเที่ยวไหว้พระขอพร

พระธาตุล้านนา 12 ราศี โพธิ์พฤกษามหาธรรมเจดีย์

ณ วัดบ้านเฟือยลุง ทุ่งช้าง น่าน

พระธาตุล้านนา12ราศี วัดเฟือนลุง
เกี่ยวกับวัด

วัดเฟือยลุง ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2464 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

วัดเฟือยลุง ทุ่งช้าง

วัดเฟือยลุง

ตั้งอยู่เลขที่ 56 บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาบริเวณวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา

อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 3 วา 2 ศอก ทิศใต้ ประมาณ 2 เส้น 3 วา 2 ศอก จดลำห้วยเต๋ย ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 3 วา 1 ศอก จดลำห้วยเต๋ย เป็นวัดราษฏร์ ขอสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2360

ประเพณีนมัสการพระธาตุ

พระธาตุล้านนา 12 ราศี โพธิ์พฤกษามหาธรรมเจดีย์ ยึดเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือ เดือน 12 ใต้ ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทงของทุกปีให้เป็น “วันไหว้สานมัสการพระธาตุฯ” ซึ่งจัดเป็นงานบุญประจำปี

วัดเฟือยลุง ทุ่งช้าง
วัดเฟือยลุง ทุ่งช้าง
วัดเฟือยลุง ทุ่งช้าง

วัดบ้านเฟือยลุง

วัดเฟือยลุง ทุ่งช้าง
เครื่องรางของขลัง
เหรียญพระครูคัมภีร์ปัญญา

เหรียญพระครูคัมภีร์ปัญญา

พระครูคัมภีร์ปัญญา วัดเฟือยลุง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เหรียญนี้เป็นที่นิยมในหมู่ทหารสมัยนั้นมาก เนื่องจากมีประสบการณ์แคล้วคลาด จากระเบิดและลูกกระสุนปืนหลายครั้ง เหรียญรุ่นนี้มีส่วนผสมของปลอกลูกปืน M16 เคยมีคุณครูท่านหนึ่ง ลองยิงด้วยปืน .38 ยิงจนหมดโม่ แต่ว่ากระสุนไม่ออกเลยสักนัด

เจ้าอาวาสวัดเฟือยงลุง
วัดเฟือยลุง ทุ่งช้าง

พระครูสุนทรธรรมนันท์

ท่านพระครูเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอักขระพื้นเมืองล้านนา และสวดมนต์ธรรมเทศนาทำนองต่างๆได้อย่างไพเราะ เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านญาติโยม อีกทั้งเป็นนักพัฒนาวัดและเป็นประธานการจัดสร้างบูรณะพระอุโบสถ และพระธาตุ 12 ราศี โพธิพฤกษามหาพุทธเจดีย์ ให้เป็นที่สักการบูชาและประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสืบต่อไป

ภาพบรรยากาศรอบๆวัด

Share
error: Content is protected !!