พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง

พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง

พิพิธภัณฑ์ทหาร ทุ่งช้าง

บันทึกเหตุการณ์ เพื่อสดุดีวีรกรรมของ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้สละชีวิตร่วมกันต่อสู้ เพื่อป้องกันรักษา ราชอาณาจักรไทย

พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง

ประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความทางคิดและอุดมการณ์

หอประมวลเหตุการณ์

การสู้รบ และ อาวุธยุทโธปกรณ์

พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ทางราชการยึดมาได้ แนวความคิดในจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ทหาร อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ด้วยเหตุที่ประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ได้ถูญเสียชีวิตไป เนื่องจากการสู้รบกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) แต่ก็มีประชาชนอีกไม่น้อย ที่ไม่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ และมักจะมีการกล่าวกันอยู่เสมอว่า การที่เจ้าหน้าที่ถูก ผกค. ทำร้ายจนสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการจนมิอาจประมาณค่าได้นั้นเจ้าหน้าที่เป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นเอง ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้หรือศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ จึงสมควรที่จะได้สร้างหอประมวลเหตุการณ์การก่อการร้ายของ ผกค. ในเขตจังหวัดน่านขึ้น ณ บริเวณอนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง ประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้นมีเจตจำนงค์อันแน่วแน่ ที่จะทำการปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสต์ให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย วิถีทางหนึ่งในการป้องกันและปราบปราม ผกค. ที่ได้ผล คือการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้ทำความเข้าใจและตระหนักถึงภยันตรายของลัทธิคอมมิวนิสต์..

การสร้างหอประมวลเหตุการณ์การรุกรานของ ผกค. เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนทุกภาคทุกจังหวัดได้เรียนรู้ความจริง รัฐบาลสมัยนั้นจึงสนันสนุนให้มีการจัดสร้างหอประมวลเหตุการณ์ฯ นี้ขึ้น

แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

เดินทางจากอำเภอเมืองน่าน ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1080 มุ่งหน้าอำเภอทุ่งช้าง ระยะทาง 84 กิโลเมตร ถึงพิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง ตั้งอยู่บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 มีที่จอดรถสะดวก ไม่มีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ที่เที่ยวทุ่งช้าง ใกล้ๆ แนะนำ

Follow Us

Share
error: Content is protected !!