บ้านมณีพฤกษ์ น่าน

มณีพฤกษ์

บ้านมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน

ม ณี พ ฤ ก ษ์

ตั้งอยู่ที่ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ห่างจากตัวอำเภอไปประมาณ 47 กิโลเมตร บ้านมณีพฤกษแบ่งออกเป็น 3 หมู่ โดยหมู่ 1 จะมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผาม้ง ห่างจากหมู่ 1 ไปสามกิโลเมตร จะเป็นหมู่ 2 และหมู่ 3 ทั้งสองหมู่นี้จะมีชาวเขาเผาลั๊วะ

บ้าน ม ณี พ ฤ ก ษ์ มีชื่อเดิมว่า ฉงไผ่หรือซ้งพา (txhooj phaj) ในภาษาม้ง ซึ่งชื่อหมู่บ้านนี้มีประวัติความเป็นมานานมาแล้ว ระหว่างชนเผาม้งกับเย้า ซึ่งในตอนนั้นทางฝ่ายชนเผาเย้าเป็นชนเผาที่รู้หนังสือ ได้ทำการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่เรียกกันว่า ”พ้า” ซึ่งแปลว่าแผ่นภาพหรือป้ายนั่นเอง จึงเป็นที่มาและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในนามว่าหมู่บ้านซ้งพ้า ชาวบ้านได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยย้ายมาจากบ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน หลังจากที่เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการตกเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในเวลาต่อมาชื่อของหมู่บ้านถูกเปลี่ยนตามชื่อของนายทหารที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่นั้นและใช้ชื่อ หมู่บ้านมณีพฤกษ จนถึงปัจจุบัน

มณีพฤกษตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่แวดล้อมไปด้วยป่าไม้และภูเขาสูงทำให้อากาศค่อนข้างเย็น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีน้ำค้างจับตัวกันเมื่อเจอกับอากาศที่หนาวเย็นทำให้น้ำค้างแข็งตัวหรือที่เรียกกันว่าแม่คะนิ้งนั้นเอง

สุดยอดที่ท่องเที่ยว ที่นี่..

สถานที่เที่ยว สุดฮอต ใน มณีพฤกษ ที่ต้องไปเช็คอิน เก็บภาพถ่ายไว้ พร้อมกับรับกลิ่นโอโซนอันแสนสดชื่นบริสุทธิ์บนยอดเขาที่มีแต่ธรรมชาติล้อมรอบชมวิวทิวทัศน์สุดแสนสวยงามและคุ้มค่ากับการเดินทาง

มณีพฤกษ์
ดอยผาผึ้ง

ชมวิวบนยอดเขาหินปูนตั้งสูงชี้ฟ้า

ถ้าผาผึ้ง

ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีธรรมชาติซ่อนอยู่

ถ้าผาแดง

ถ้ำหินงอกหินย้อยและน้ำตกสวยงาม

โครงการ พมพ.

แปลงสาธิตเกษตรบ้านมณีพฤกษ์

Hmong Festival

เทศกาลงานประเพณีประจำปี

บ้านมณีพฤกษ์
ม้งบ้านมณีพฤกษ์

เทศกาลงานสำคัญประจำปีของที่นี่และเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวมากคือ เทศกาลปีใหม่ม้ง งานจะจัดตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งจะมีการละเล่นและการแต่งกายชุดชนเผ่าหลากหลายสวยงามมาก

บ้านมณีพฤกษ์

เดินทางมาเที่ยวมณีพฤกษ์

บ้านมณีพฤกษ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ส่วนทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับเขตอำเภอเชียงกลาง ส่วนการเดินทางเข้าหมู่บ้านนั้นจะเข้าทางเขตอำเภอเชียงที่สามแยกบ้านนาหนุน

การเดินทางไปบ้านมณีพฤกษ จากสนามบินจังหวัดน่าน เดินทางต่อไปยังชุมชน ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1080 ผ่านอำเภอปัว เชียงกลาง จนถึงสามแยก บ้านนาหนุน เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข 1291 เดินทางต่อไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จะถึงแยกบ้านกอก เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง ลัดเลาะป่าเขา กินลม ชมวิวระหว่างทางไปเรื่อยๆ อีกประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงจุดหมายปลายทาง

บ้านมณีพฤกษ์ ทุ่งช้าง น่าน
Share
error: Content is protected !!