หน่วยต้นน้ำพิ

หน่วยต้นน้ำพิ

หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำพิ

อนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การจัดการให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ชมวิวบนดอยต้นน้ำพิ

หน่วยต้นน้ำพิ ตั้งอยู่ บ้านน้ำพิ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน การเดินทางผ่านเส้นทางหมู่บ้านสลี เข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร

ภาพบรรยากาศรอบๆ

แหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการต้นน้ำ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เที่ยวใกล้ๆ ตามเส้นทาง
Share
error: Content is protected !!