Top Tourist

สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตใน ทุ่งช้าง น่าน

ดอยผาผึ้ง ทุ่งช้าง น่าน

ดอยผาผึ้ง

ที่เที่ยวน่าน ดอยผาผึ้ง ยอดดอยเป็นภูเขาหินปูนแหลมๆ ตั้งตระหง่านชี้ขึ้นฟ้า ทัศนียภาพสวยงามมาก พื้นที่เป็นทุ่งหญ้าคา ชมวิวทิวทัศน์ได้ไกล …

ดอยผาผึ้ง Read More »

บ้านมณัพฤกษ์

โครงการ พมพ. บ้านมณีพฤกษ์

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง บ้านมณีพฤกษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีแปลงทดลองปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาวสามารถแวะเที่ยวชมได้ …

โครงการ พมพ. บ้านมณีพฤกษ์ Read More »

error: Content is protected !!