Buddhist

พระธาตุล้านนา12ราศี

พระธาตุล้านนา 12 ราศี

ท่องเที่ยวไหว้พระสักการะขอพรพระธาตุล้านนา 12 ราศี โพธิ์พฤกษามหาธรรมเจดีย์ วัดเฟือยลุง ทุ่งช้างน่าน วันขึ้น15ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือ งานทำบุญประจำปีทุกปี …

พระธาตุล้านนา 12 ราศี Read More »

พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี

พระธาตุจอมสลี

พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี พุทธสถานที่สำคัญของทุ่งช้าง ใช้ทำพิธีวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา องค์เจดีย์เป็นสีทองสุกปลั่ง รูปทรงแบบล้านนาไทย …

พระธาตุจอมสลี Read More »

วัดทุ่งผึ้ง ทุ่งช้าง น่าน

พระพุทธรูป 700ปี

พระพุทธรูป 700ปี วัดทุ่งผึ้ง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน องค์พระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ สร้างสมัยกรุงสุโขทัย ปางมารวิชัย

พระพุทธรูป 700ปี Read More »

พระธาตุภูเพียง ทุ่งช้าง น่าน

พระธาตุภูเพียง

พระธาตุภูเพียง พุทธสถานที่เคารพนับถือของชาวอำเภอทุ่งช้าง เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและงานนมัสการพระธาตุทุกๆปี …

พระธาตุภูเพียง Read More »

สำนักสงฆ์ห้วยยาง

สำนักสงฆ์ห้วยยาง

สำนักสงฆ์ห้วยยาง พระวิหารวัดเป็นรูปแบบล้านนา ความงดงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ภาคเหนือ ที่มีความปราณีตงดงาม

สำนักสงฆ์ห้วยยาง Read More »

error: Content is protected !!