Park

อ่างเก็บน้ำปอน ทุ่งช้าง

อ่างเก็บน้ำปอน

อ่างเก็บน้ำปอน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระองค์ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการเกษตร สถานที่ตั้ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่างเก็บน้ำปอน Read More »

พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี

พระธาตุจอมสลี

พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี พุทธสถานที่สำคัญของทุ่งช้าง ใช้ทำพิธีวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา องค์เจดีย์เป็นสีทองสุกปลั่ง รูปทรงแบบล้านนาไทย …

พระธาตุจอมสลี Read More »

ดอยผาผึ้ง ทุ่งช้าง น่าน

ดอยผาผึ้ง

ที่เที่ยวน่าน ดอยผาผึ้ง ยอดดอยเป็นภูเขาหินปูนแหลมๆ ตั้งตระหง่านชี้ขึ้นฟ้า ทัศนียภาพสวยงามมาก พื้นที่เป็นทุ่งหญ้าคา ชมวิวทิวทัศน์ได้ไกล …

ดอยผาผึ้ง Read More »

หน่วยต้นน้ำพิ

หน่วยต้นน้ำพิ

เที่ยว พักผ่อน กางเต้นท์ ชมบรรยากาศบนดอยบ้านน้ำพิ หน่วยต้นน้ำพิ ดูแลรักษา ส่งเสริมและบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช …

หน่วยต้นน้ำพิ Read More »

บ้านมณัพฤกษ์

โครงการ พมพ. บ้านมณีพฤกษ์

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง บ้านมณีพฤกษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีแปลงทดลองปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาวสามารถแวะเที่ยวชมได้ …

โครงการ พมพ. บ้านมณีพฤกษ์ Read More »

พระธาตุภูเพียง ทุ่งช้าง น่าน

พระธาตุภูเพียง

พระธาตุภูเพียง พุทธสถานที่เคารพนับถือของชาวอำเภอทุ่งช้าง เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและงานนมัสการพระธาตุทุกๆปี …

พระธาตุภูเพียง Read More »

error: Content is protected !!