ชนเผ่า

บ้านน้ำสอด

บ้านน้ำสอด

เที่ยว บ้านน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง น่าน น้ำสอดเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติของที่นี่มานานหลายชั่วอายุคน …

บ้านน้ำสอด Read More »

error: Content is protected !!