ตำบลงอบ

บ้านมณีพฤกษ์ น่าน

มณีพฤกษ์

มณีพฤกษ์ หมู่บ้านชาวเขาเผาม้งและลั๊วะ ตั้งอยู่บนดอยภูคา อากาศค่อนข้างเย็น ช่วงฤดูหนาวจะมีน้ำค้างจับแข็งตัวที่เรียกกันว่าแม่คะนิ้งนั้นเอง …

มณีพฤกษ์ Read More »

error: Content is protected !!