อ่างเก็บน้ำปอน ทุ่งช้าง

อ่างเก็บน้ำปอน

อ่างเก็บน้ำปอน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระองค์ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการเกษตร สถานที่ตั้ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่างเก็บน้ำปอน Read More »