พระธาตุ

พระธาตุล้านนา12ราศี

พระธาตุล้านนา 12 ราศี

ท่องเที่ยวไหว้พระสักการะขอพรพระธาตุล้านนา 12 ราศี โพธิ์พฤกษามหาธรรมเจดีย์ วัดเฟือยลุง ทุ่งช้างน่าน วันขึ้น15ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือ งานทำบุญประจำปีทุกปี …

พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี

พระธาตุจอมสลี

พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี พุทธสถานที่สำคัญของทุ่งช้าง ใช้ทำพิธีวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา องค์เจดีย์เป็นสีทองสุกปลั่ง รูปทรงแบบล้านนาไทย …

พระธาตุภูเพียง ทุ่งช้าง น่าน

พระธาตุภูเพียง

พระธาตุภูเพียง พุทธสถานที่เคารพนับถือของชาวอำเภอทุ่งช้าง เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและงานนมัสการพระธาตุทุกๆปี …

error: Content is protected !!