วัดทุ่งผึ้ง ทุ่งช้าง น่าน

พระพุทธรูป 700ปี

พระพุทธรูป 700ปี วัดทุ่งผึ้ง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน องค์พระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ สร้างสมัยกรุงสุโขทัย ปางมารวิชัย

พระพุทธรูป 700ปี Read More »