สำนักสงฆ์ห้วยยาง

สำนักสงฆ์ห้วยยาง

สำนักสงฆ์ห้วยยาง พระวิหารวัดเป็นรูปแบบล้านนา ความงดงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ภาคเหนือ ที่มีความปราณีตงดงาม