พระธาตุภูเพียง ทุ่งช้าง น่าน

พระธาตุภูเพียง

พระธาตุภูเพียง พุทธสถานที่เคารพนับถือของชาวอำเภอทุ่งช้าง เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและงานนมัสการพระธาตุทุกๆปี …

พระธาตุภูเพียง Read More »