ม้ง

ดอยผาผึ้ง ทุ่งช้าง น่าน

ดอยผาผึ้ง

ที่เที่ยวน่าน ดอยผาผึ้ง ยอดดอยเป็นภูเขาหินปูนแหลมๆ ตั้งตระหง่านชี้ขึ้นฟ้า ทัศนียภาพสวยงามมาก พื้นที่เป็นทุ่งหญ้าคา ชมวิวทิวทัศน์ได้ไกล …

ดอยผาผึ้ง Read More »

บ้านมณีพฤกษ์ น่าน

มณีพฤกษ์

มณีพฤกษ์ หมู่บ้านชาวเขาเผาม้งและลั๊วะ ตั้งอยู่บนดอยภูคา อากาศค่อนข้างเย็น ช่วงฤดูหนาวจะมีน้ำค้างจับแข็งตัวที่เรียกกันว่าแม่คะนิ้งนั้นเอง …

มณีพฤกษ์ Read More »

บ้านน้ำสอด

บ้านน้ำสอด

เที่ยว บ้านน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง น่าน น้ำสอดเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติของที่นี่มานานหลายชั่วอายุคน …

บ้านน้ำสอด Read More »

error: Content is protected !!