วัด

พระธาตุล้านนา12ราศี

พระธาตุล้านนา 12 ราศี

ท่องเที่ยวไหว้พระสักการะขอพรพระธาตุล้านนา 12 ราศี โพธิ์พฤกษามหาธรรมเจดีย์ วัดเฟือยลุง ทุ่งช้างน่าน วันขึ้น15ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือ งานทำบุญประจำปีทุกปี …

วัดทุ่งผึ้ง ทุ่งช้าง น่าน

พระพุทธรูป 700ปี

พระพุทธรูป 700ปี วัดทุ่งผึ้ง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน องค์พระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ สร้างสมัยกรุงสุโขทัย ปางมารวิชัย

error: Content is protected !!